Sake (Beeld)_06.08.20 Pg21_ Koop sonkragstelsel deur die huislening [View PDF]